Eksport na cały świat? ISPM 15? Żaden problem! Weź palety INKA!

Palety INKA

  • nie wymagają IPPC oznakowania w przypadku eksportu
  • nie wymagają drogiej obróbki cieplnej i ogazowywania bromkiem metylu
  • nie wymagają certyfikatów fitosanitarnych
  • zajmują mało miejsca przy składowaniu
  • dostępne również w formatach pasujących do kontenerów oceanicznych
  • są lekkie i bezpieczne podczas transportu drogą lotniczą


Zalety: Osczędność czasu, nerwów i pieniędzy.


Odnośniki do istotnych przepisów dotyczących importu:
(prosimy o kontakt, jeśli linki nie funkcjonują)

Lista państw, które wymagają stosowania Standardu ISPM 15 w imporcie drewnianych materiałów  opakowaniowych. [PDF] (128 kb)
www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth(USA update sierpień 2016)
www.agriculture.gov.au/import/goods/timber-packagin(Australia)
gov_uk/guidance/importing-and-exporting_movement-of-wood-packaging-material >>>> new <<<<


Bezpłatne zaświadczenia producentów oraz dokumenty eksportowe dla USA, Kanady, Meksyku, Chile i innych krajów, mogą Państwo pobrać tutaj.

Transport drogą lotniczą – nowe przepisy

Od 25 marca 2013 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego. Szczegółowe kontrole kosztują dużo czasu i pieniędzy, ale ten kto wysyła swój towar na paletach Inka nie ma się czym martwić. Paleta Inka jest wciąż w 100 % przystosowana do transportu drogą lotniczą.

Przy przesyłkach na paletach trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Przesyłki są bezpieczne jeśli:

  • palety są obciążone ładunkiem na całej powierzchni i zabezpieczone specjalną taśmą lub
  • w całości razem z kantami owinięte folią.

Szczególną zaletą palet Inka jest płaska, zamknięta powierzchnia, tak więc niemożliwe są jakiekolwiek działania z zewnątrz.


Osoby oraz firmy korzystające z transportu lotniczego powinny się jak najszybciej zarejestrować, w Departamencie Lotnictwa( Urząd Lotnictwa Cywilnego), ponieważ ten kto nie będzie figurował jako „znany dostawca”, będzie musiał poddać się długiej i kosztownej procedurze kontroli swoich towarów, niezależnie od tego jakiego rodzaju opakowania stosuje.

Artukuł prasowy dotyzący tego tematu można przeczytać tutaj.

Materiał do opakowań drewnianych to bardzo często drewno nieobrobione

Materiał do opakowań drewnianych to bardzo często drewno nieobrobione. Ma ono tę właściwość, że jako „pasażerowie na gapę” przewożone są w nim szkodniki i larwy. W wyniku globalizacji i obfitości dróg handlowych są one roznoszone po całym świecie.  Podczas obróbki  na palety bądź inne materiały (opakowania) nie zawsze zostają one zwalczone. Drewniane materiały opakowaniowe wykonane często ze świeżego drewna, które nie zostało poddane dostatecznej obróbce w celu usunięcia lub zabicia organizmów szkodliwych, stają się drogą dla ich wprowadzenia i rozpowszechnienia. W nowym otoczeniu mogą one stosunkowo szybko rozwinąć sie do rozmiarów plagi krajowej, jeśli nie napotkają na swojej drodze naturalnych wrogów. Materiały opakowaniowe wykonane z surowego drewna roślin iglastych i liściastych, stwarzają możliwości wprowadzenia i rozprzestrzenienia się szkodników, mogących spowodować straty w rodzimym drzewostanie.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych numer 15, ISPM 15 ("Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym") Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC  („International Plant Protection Convention”)   większość palet wysłanych za granice państwowe musi być wykonana z materiałów, które są niezdolne do przenoszenia inwazyjnych gatunków owadów oraz chorób.  ISPM 15 

W celu ochrony lasów przed szkodnikami z innych krajów  stale wzrasta liczba państw, które wprowadzają wymogi obróbki cieplnej i gazowania drewna. Wymagają one wówczas stosownego oznakowania palet i / lub przedstawienia certyfikatów fitosanitarnych, ma to na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się szkodników pod postacią zarodków, nasion czy jajeczek.

Tym przepisom i wymaganiom nie podlegają palety i opakowania z drewna przetworzonego.
Palety z drewna prasowanego nie muszą być specjalnie przygotowywane do eksportu. Technologia "presswood" nie wymaga stosowania dodatkowych zabiegów fitosanitarnych ani  oznakowania IPPC.