ISPM 15 NEDİR ?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği,uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili bir standart (ISPM 15 International Standards for Phytosanitary Measures 15 ) belirlemiştir.

Bu standarta göre tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM solid wood packaging material)

  • Isıl işlemden geçmedikçe

Veya

  • Fümigasyon yapılmadıkça diğer ülke sınırları içine giremeyecektir.

ISPM 15 Standardı 6. sayfasında ; doğrudan masif ağaçtan yapılmayan, tahta parçaları, ağaç talaşı ve kırpıntılarının yüksek sıcaklıkta kurutulup, tutkal karıştırılıp, yüksek basınç altında kalıplanmasıyla üretilen sunta, mdf, osb, kontrplak gibi malzemeler (canlı organizma, küf, bakteri, mantar barındırmayacağından) ISPM 15'te ısıl işlem veya fümigasyon gerektirmeyen malzemeler olarak belirtilmiştir.

ISPM 15 standardına uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçı ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir.

Fümigasyon ve ısıl işlem kalıcı çözümler değildir. Örneğin Avustralya'da 21 gün sonunda tekrarlanmaları istenmektedir.

NEDEN İNKA PALETLER ISPM 15 / NIMF 15 ‘ E GÖRE ISIL İŞLEMDEN MUAFTIR?

ISPM 15 Standardının Düzenlemeye tabi ahşap ambalaj malzemeleri kısmında ; Kontrplak, yonga levha ,yönlü örgü levha ya da ahşap kaplama gibi tutkal ,ısı ,basınç ya da bunlardan meydana gelen herhangi bir terkip kullanılarak imal edilmiş olan ve tamamı ile ahşap esaslı ürünlerden meydana gelen ahşap ambalajın,ham ahşap (İşlenmemiş ahşap) ile ilintili riski ortadan kaldıracak biçimde yeterince işlenmiş olduğu kabul edilmektedir.İşlenmiş ahşabın .kullanımı esnasında ham ağaçtan yapılmış malzemelerdeki zararlıların istilasına uğraması ihtimali bulunmaz ve bundan dolayı da söz konusu zararlılara yönelik olarak herhangi bir düzenleme zorunluluğu olmamalıdır.” İbaresinden dolayıdır.

SİZİN DE AVANTAJINIZ : TÜM DÜNYAYA SORUNSUZ İHRACAT

Amerika, Kanada, Meksika, Şile ve diğer ülkeler için ücretsiz sertifikanıza burdan ulaşabilirsiniz.

Ahşap Ambalaj Yönetmeliği ile ilgili daha fazla bilgi için :

https://www.ippc.int/
IPPC, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bir altorganizasyonudur. (United Nations Food and Agriculture Organization, FAO)]


http://pflanzengesundheit.jki.bund.de
Julius Kühn-Enstütüsü - (JKI) Kültür Bitkileri Federal Araştırma Merkezi