İNKA PALETLER ÇEVRECİDİR

Bunu söyleyebilmek için birçok sebebimiz mevcut:

İnka Paletler kaynakları koruma altında  olan bir geri dönüşüm ürünüdür. Paletlerimiz için ağaç kesilmemekte , ağaç hurdaları ve kereste artıkları kullanılmaktadır. Bu bakımdan PEFC –Organizasyonundan(  http://pefc.org/)  alınmış Sertifikamız ( PEFC-Zertifikat) bulunmaktadır.

5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan AB kereste yönetmeliğine (EUTR) göre Ağustos 2013 tarihli Sertifikamızı Sertifikamız ( PEFC-Zertifikat) burdan görebilirsiniz. 

AB kereste yönetmeliğinin amacı ve içeriği nelerden oluşmaktadır?

Avrupa Parlamentosu'nun 995/2010 numaralı (AB) Yönetmeliği ve aynı zamanda "Yasadışı Kereste Yönetmeliği" olarak da bilinen ve piyasaya kereste ve kereste ürünleri sokan operatörlerin yükümlülüklerinin belirtildiği 20 Ekim 2010 tarihli Konsey düzenlemeleri anahtar yükümlülükler aracılığıyla yasadışı olarak hasat edilmiş kereste ve kereste ürünleri ticaretine karşı çıkmaktadır. Bu çerçevede yapılan düzenleme yasadışı hasat edilmiş kerestenin ve bu keresteden elde edilmiş ürünlerin AB pazarına sokulmasını ilk kez yasaklamakta ve yine ilk kez AB pazarına kereste ürünleri sokan AB tüccarlarının gerekli özeni göstermesini gerekli kılmaktadır.

Piyasaya girdikten sonra kereste ve kereste ürünleri nihai tüketiciye ulaşmadan önce satılabilir ve/veya değiştirilebilir. Kereste ürünlerinin takip edilebilirliğini kolaylaştırmak için tedarik zincirinin bu kısmındaki ekonomik operatörler (yönetmelikte tüccar olarak bahsedilmektedir) tüm tedarikçilerinin ve müşterilerinin kayıtlarını tutmakla yükümlüdür.

İnka Palet GmbH burada tüccar konumunda olup, 5 yıl boyunca (Fatura, İrsaliye vs.) bu belgeleri saklamakla yükümlüdür. (Kaynak: Info der IHK-München und Oberbayern)

Ürününüz palet üzerinde gönderiliyorsa ‚‘‘ Ahşap Malzeme,, den çıkıp ‚‘‘ Ambalaj,, olarak değerlendirilecek ve Gönderici ,paleti nereye gönderdiği ile ilgili bir belgeyi ibraz etmek durumunda kalmayacak.   (Kaynak: FEFPEB-Dokument Seite 10)

 

Başka bir Açıdan bakılırsa:

İnka Paletler, eski palet, kasa, hurdaya çıkmış ahşap vs.  geri dönüşümlü malzemelerden imal edildiği için   otomatik olarak  bu Yönetmeliğe tabi değildir. Aynı durum, zaman zaman hurda ahşapın yeterli gelmediği durumlarda kullanmak zorunda kaldığımız kereste artıkları için de geçerlidir. Bu durumda da paletlerimiz için kullanılan hammaddenin kontrollu ve kayıtla yönetilen  Alman Ormanlarından 

( PEFC-sertifiaklı  )  geldiğine dair belgelerimiz bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için : BMELV.

 MADDE DÖNGÜSÜ

Hurdaya çıkmış, artık kullanılamayacak İNKA PALET lerden problemsizce yeni İNKA PALET ler üretilebilir. Küçük parçalara bölünmüş ,hurda palet tekrar preslenerek muhteşem bir döngü ile yine palet olarak görevine devam eder !

Her iki bileşen; ahşap kırıntısı ve yapıştırıcı madde (reçine) biyolojik bozunma özelliğine sahiptir ve hatta: parçalanmış eski İNKA Palet hurdasının toprakla karışımında GÜBRE görevi  gördüğü de Berlin Humbold Üniversitesi- Tarımsal ve Bahçecilik Fakültesi  - Bahçıvanlık Birimlerince tastik de edilmiştir.