Palety INKA są przyjazne dla środowiska

…i to z wielu powodów:

 

Od marca 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące handlu drewnem. Te przepisy mają na celu niedopuszczenie do obrotu drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł. Firma Inka Paletten GmbH zasięgnęła informacji co oznacza to konkretnie dla naszych klientów i w efekcie końcowym dała zielone światło: palety INKA są produkowane w dużej części ze starego używanego drewna tzn. starych palet, skrzyń, mebli i podobnych produktów. Nowe przepisy nie dotyczą drewna pochodzącegoz recyklingu.

Inaczej wygląda sytuacja dotycząca trocin, z których częściowo wykonane są palety Inka, jeśli nie ma wystarczającej ilości używanego drewna. Ale również tutaj nie mają nasi klienci nie mają żadnego problemu: palety Inka posiadają certyfikat PEFC, co oznacza, iż drewno pochodzi w 100% z legalnych i sprawdzonych źródeł.Warunkiem otrzymania tego certyfikatu byla już od zawsze produkcja z materiałów pochodzących tylko z legalnych źródeł.Tak więc produkty firmy Inka spełniają wszystkie wymogi nowych europejskich przepisów dot. handlu drewnem.

Więcej informacji znajdą Państwo na PEFC


Oto kilka szczegółów dot. nowego rozporządzenia:

KOGO dotyczy rozporządzenie?

W rozporządzeniu podzielono uczestników handlu drewnem i produktami z drewna na dwie kategorie- podmiotyi podmioty handlowe.Większość odpowiedzialności spoczywa na podmiotach, które poraz pierwszy wprowadzają produkty z drewna do obrotu na rynku UE, natomiast podmioty handlowe-nabywające lub zbywające drewno lub produkty z drewna obecne już w obrocie-muszą jedynie ewidencjonować swoich dostawców i klientów.

 

CO stanowią przepisy prawa?

Nowe rozporządzenie w sprawie drewna (rozporządzenie(UE) NR 995/2010) zabrania wprowadzania nielegalnie pozyskiwanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna do obrotu na rynku UE. Rozporządzenie przeciwdziała handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami pochodzącymi z takiego drewna, ustanawiając trzy podstawowe zasady:

  1. Wprowadzanie nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE jest zabronione.

  2. Podmioty z UE- czyli osoby, które wprowadzają produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE-mają obowiązek postępować z ,,należytą starannością”.

  3. Podmioty handlowe- czyli osoby, które nabywają lub zbywają drewno i produkty z drewna wprowadzone już do obrotu-mają obowiązek przechowywania dokumentacji oraz informacji na temat dostawców i klientów, aby umożliwić łatwą identyfikację drewna.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.ec.europa.euPalety INKA są chroniącym zasoby naturalne, produktem recyklingowym na bazie drzewnej. Drewno, które zostało użyte pochodzi głównie z wyselekcjonowanych, okrawanych resztek z tartaków lub przemysłu.

Palety INKA, które nie nadają sie już do użycia można bezproblemowo ponownie przetworzyć na nowe. Ponownie skrawane i sklejone tworzą idealny lańcuch materiałowy.

Obydwa komponenty palety, zarówno wióry drewniane, jak i środek wiążący (żywica mocznikowa) ulegają w całości rozkładowi biologicznemu. Dodatkowo: rozdrobnione stare palety INKA mogą służyć również jako środek użyźniający glebę. Ta właściwość została potwierdzona przez wydział ogrodniczo-rolniczy Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.