Recykling

Prosimy o przestrzeganie kryterii utylizacji w danym regionie. W zależności od techniki i rodzaju utylizacji ( odzysk cieplny. recykling w przemyśle materiałów drewnopochodnych, składowisko odpadów, kompostownie ) kryteria mogą się zmieniać.

Palety INKA powstają w wyniku połączenia skrawków drewna ze środkiem wiążącym, tzw. żywicą mocznikową. Z tego powodu zalicza się je do produktów w pełni nadające się do recyklingu. Zużyte palety INKA można bezproblemowo poddać procesowi recyklingu lub  zutylizować, podobnie jak inne palety, czy też inne opakowania drewniane.


Palety INKA są traktowane jako palety jednorazowego użytku, lecz z uwagi na wysoką jakość i znaczną wytrzymałość mogą zostać kilkakrotnie wprowadzone do wewnętrznego obiegu logistycznego.