Nie znalazłeś opdowiedzi na Twoje pytanie? Wypełnij nasz formularz a my postaramy się jak najszybciej Ci pomóc i odpowiedzieć na Twoje pytania.

 

1. Co oznacza standard ISPM 15?

ISPM 15 to międzynarodowy standard środków ochrony roślin. Został opublikowany przez Sekretariat Międzynarodowej Umowy Ochrony Roślin (IPPC) i ma na celu zapobieganie wprowadzaniu szkodników roślin do drewnianych opakowań, takich jak pudełka i palety, za pomocą jednolitych przepisów importowych.

2. Dlaczego jest ważne aby INKA Paletten były zgodne z regułą ISPM 15?

Szkodniki roślinne mogą zagnieździć się w drewnianych opakowaniach, takich jak pudła lub palety, co oznacza, że mogą zostać sprowadzone do krajów, w których nie są rodzime. Takie gatunki zwierząt mogą być bardzo niebezpieczne dla lokalnej flory. W czasach globalizacji jest to poważny problem, któremu ISPM 15 ma przeciwdziałać. Zgodnie z ISPM 15 drewniane opakowania muszą zostać poddane procesom fumigacji i oznakowane przed importem, aby zapobiec sprowadzeniu szkodników roślin. Przepisy te nie dotyczą palet INKA. Palety INKA są wykonane z prasowanego drewna i żadne owady nie mogą się w nich zagnieździć. Palety INKA można zatem eksportować bez drogich procesów fumigacji jak i specjalnego oznakowania – co oznacza dla Ciebie oszczędność czasu i pieniądzy.

3. Czy palety INKA posiadają certyfikat ISPM 15?

ISPM 15 nie jest procedurą certyfikacyjną, ale stanowi część międzynarodowego standardu środków fitosanitarnych. Palety INKA są zgodne z ISPM 15, ponieważ proces powstawanie palety sprawia, że żadne szkodniki roślin nie mogą zagnieździć się na palecie. Drewno prasowane jest zatem wyłączone ze specyfikacji ISPM 15 jako „drewno przetworzone i może być importowane bez obróbek i oznakowań.

Do eksportowania palet INKA nie są wymagane certyfikaty, jednkaże by ułatwić i przyspieszyć Państwu procedury celne oferujemy na naszej stronie internetowej dostosowywalne certyfikaty eksportowe do pobrania.

4. Czy palety INKA posiadają oznaczenia IPPC?

Nie, palety INKA są wykonane z prasowanego drewna, które jest uważane za materiał drzewny lub „drewno przetworzone”. Oznacza to, że palety INKA są zgodne z normą  ISPM 15 i nie wymagają żadnego wstępnego przetwarzania ani oznakowania IPPC w celu eksportu.

5. Czy palety INKA nadają się na transport drogą morską?

Tak, palety INKA można również stosować w transporcie morskim. Specjalne formaty kontenerów F76 i F11 idealnie nadają się do transportu kontenerowego. W przeciwieństwie do palet format Euro, używając wymiarów kontenerowych: 760 x 1140 mm (F76) i 1140 x 1140 mm (F11) załadują Państwo kontener z dokładnością do centymetra. Palety typu F11 mieszczą się dokładnie obok siebie, węższą paletę typu F76 można układać w rzędach po trzy, aby optymalnie wykorzystać tak cenne miejsce w kontenerze.

Nasze palety kontenerowe jak i wszyskie nasze produkty INKA są zgodne z ISPM15 i nie muszą być specjalnie przygotowywane do eksportu. Technologia "presswood" nie wymaga stosowania dodatkowych zabiegów fitosanitarnych.

6. Co oznacza bezpieczne opakowanie bez możliwości manipulacji?

Ze względu na swoje właściwości palety INKA są często stosowane w eksporcie, a także w transporcie lotniczym: są lekkie i zajmują niewiele miejsca, a także można je eksportować bez obróbki wstępnej i oznakowania IPPC. 

Od 2013 roku ładunki lotnicze podlegają podwyższonym wymogom bezpieczeństwa. Aby ładunek lotniczy był zabezpieczony przed manipulacją, musi być zapakowany w taki sposób, aby nikt później nie mógł ukryć w nim niebezpiecznych materiałów. Palety INKA idealnie nadają się do transportu lotniczego, ponieważ mają wypełnioną podłogę, w której nic nie można ukryć. Jeśli są w pełni załadowane i  owinięte folią oznacza to, że są w pełni zabezpieczone przed manipulacją i najprawdopodobniej nie będą ponownie sprawdzane. Zawsze jednak warunkiem koniecznym jest, aby spedytor był zarejestrowany w Federalnym Urzędzie Lotniczym jako „znany spedytor” - niezależnie od tego, jakie opakowanie wybierze.

7. Czy INKA palety posiadają niebezpieczne substancje?

Palety INKA nie zawierają żadnych niebezpiecznych substancji. Nasze palety wykonywane są do 85-90%  ze starych wiórów drzewnych oraz od 10- 15%ze skondensowanej żywicy mocznikowej jako spoiwa. Podczas pakowania brane są pod uwagę przepisy dotyczące pakowania palet (UE 94/62). Zgodnie z wymogami rozporządzenia o zakazie chemikaliów (ChemVerbotV) dotyczących środków do konserwacji drewna, palety INKA nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Jeśli chodzi o emisję formaldehydu, nasze palety INKA odpowiadają najniższej klasie emisji E1 dla płyt wiórowych, dzięki czemu nadają się do użytku wewnątrz pomieszczeń. Palety INKA nie uwalniają żadnych substancji niebezpiecznych dla żywności lub opakowań. Ponadto po ich zużyciu są całkowicie biodegradowalne.

8. Jak produkowane są palety INKA?

Nasze palety INKA są produkowane przez naszego wieloletniego partnera Presswood w Ermelo , Holandia. Najpierw posortowane odpady przemysłowe, takie jak stare drewniane palety, łuszczone wióry lub odpady z tartaku, są cięte i suszone. Wióry są klejone żywicą mocznikową i prasowane w specjalnych stalowych formach pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.

Nowoczesne maszyny testujące zapewniają kontrolę jakości, a kontrole produkcji są przeprowadzane zgodnie z EN ISO 9003, które zostały potwierdzone w teście bezpieczeństwa przez TÜV Südwest.

9. Czy palety INKA mogą być używane w przemyśle spożywczym?

Tak, palety INKA nadają się również do stosowania w przemyśle spożywczym. Jednże należy zadbać, aby tylko zapakowana żywność miała kontakt z paletą. Palety INKA nie nadają się do paletyzacji surowego mięsa i mrożonek.