Co to jest ISPM 15?/ NIMF 15?

Wytyczna o nazwie “International Standard for Phytosanitary Measures” (ISPM 15, w krajach posługujących się językiem hiszpańskim znana jako NIMF 15), sporządzona przez “International Plant Protection Convention (IPPC) jest opracowanym rejestrem przepisów importowych odnośnie drewna i palet drewnianych.

Wytyczna ISPM 15/ NIMF 15 nie ma bezpośredniej mocy prawnej w poszczególnych państwach. Jednakże coraz więcej krajów wprowadza ją do przepisów państwowych. Chiny, Kanada, USA, Meksyk, Chile i Indie uwzględniły ją już w swoich przepisach. Inne planują to zrobić w najbliższym czasie.

Powyższa wytyczna służy ochronie miejscowej roślinności przed obcymi szkodnikami. Dosyć często miały miejsce przypadki znalezienia w zwykłych skrzyniach i paletach drewnianych chrząszczy i larw pochodzących z innych krajów. W nowym otoczeniu mogą one stosunkowo szybko rozwinąć sie do rozmiarów plagi krajowej, jeśli nie napotkają na swojej drodze naturalnych wrogów.

Dlatego też drewniane nośniki ładunków mogą przekroczyć granice krajów gdzie wymagane jest stosowanie się do ISPM/NIMF 15 dopiero wtedy, gdy zostaną poddane czasochłonnej procedurze ogazowywania insekcydem bromkiem metylu lub też po wcześniejszym poddaniu ich wysokim temperaturom.

W przypadku zaistniałej sytuacji, gdy przesyłka przewożona na zwykłym nośniku transportowym będzie musiała przekroczyć granicę kraju wymagającego stosowania się do wytycznej ISPM/NIMF 15, eksporter przesyłki będzie musiał zastosować w przypadku swoich palet/nośnikow kosztowną obróbkę uzupełniającą na miejscu - w ekstremalnych sytuacjach odprawa celna może nie zezwolić na wjazd przesyłki do danego kraju.

Dlaczego palety INKA nie podlegają przepisom ISPM15/NIMF15?
Głównym komponentem palet INKA są wysuszone wióry, które są formowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach, w podobny sposób jak płyta wiórowa (ang. “particle board”).

W związku z tym palety INKA uważane są za przetworzone drewno (“processed wood”) w myśl ISPM/NIMF 15 i nie podlegają przepisom wobec nieprzetworzonego drewna (ang.”non manufactured wood”). Wymagana obróbka cieplna, ogazowywania bromkiem metylu jak i dodatkowe oznakowywanie IPPC wobec palet z drewna litego nie obowiazują palet INKA!

Zalety: Bezproblemowy eksport do wszystkich krajów świata!


Bezpłatne zaświadczenia producentów oraz dokumenty eksportowe dla USA, Kanady, Meksyku, Chile i innych krajów mogą Państwo pobrać tutaj.

Dalsze informacje na temat przepisów importowych dotyczących opakowań drewnianych znajdą Państwo tutaj:

https://www.ippc.int/
[IPPC jest podorganizacją amerykanskiej organizacji żywności i rolnictwa (United Nations and Agriculture Organization, FAO).]


https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/en/
Plant Health Organisation Germany, english website

Transport drogą lotniczą – nowe przepisy

Od 25 marca 2013 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego. Szczegółowe kontrole kosztują dużo czasu i pieniędzy, ale ten kto wysyła swój towar na paletach Inka nie ma się czym martwić. Paleta Inka jest wciąż w 100 % przystosowana do transportu drogą lotniczą.

Przy przesyłkach na paletach trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Przesyłki są bezpieczne jeśli:
 

- palety są obciążone ładunkiem na całej powierzchni i zabezpieczone specjalną taśmą lub

- w całości razem z kantami owinięte folią.

Szczególną zaletą palet Inka jest płaska, zamknięta powierzchnia, tak więc niemożliwe są jakiekolwiek działania z zewnątrz.


Osoby oraz firmy korzystające z transportu lotniczego powinny się jak najszybciej zarejestrować, w Departamencie Lotnictwa( Urząd Lotnictwa Cywilnego), ponieważ ten kto nie będzie figurował jako „znany dostawca”, będzie musiał poddać się długiej i kosztownej procedurze kontroli swoich towarów, niezależnie od tego jakiego rodzaju opakowania stosuje.

Artukuł prasowy dotyzący tego tematu można przeczytać tutaj.