Palety na eksport do ISPM 15 krajów

Wszystkie palety INKA podlegają standardowi ISPM 15, który zapobiega wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodników roślin w krajach docelowych. Ten standard ISPM 15 dotyczy specjalnych wymagań dotyczących opakowań drewnianych, takich jak pudełka lub palety. Środki te obejmują np. obróbkę cieplną, okorowanie, znakowanie IPPC. Do tej pory prawie 200 krajów wdrożyło standard ISPM 15, co powoduje dodatkowe koszty związane z obróbką wstępną i nakładami administracyjnymi przy wywozie za granicę.

Ponieważ palety INKA są wykonane z drewna prasowanego, zgodnie z ISPM 15 są one uznawane za „drewno przetworzone” co zaś oznacza, że palety INKA można natychmiast wykorzystać do eksportu do krajów ISPM 15 bez obróbki wstępnej i oznakowania IPPC. W celu przyspieszenia kontroli celnej oferujemy naszym klientom bezpłatną usługę z dostosowywanymi certyfikatami eksportowymi. Za pomocą naszego certyfikatu, podczas kontrolii celnej możesz udowodnić „czarno na białym”, że palety INKA są zgodne z ISPM 15.

 


Fracht oceaniczny i palety kontenerowe

Palety INKA można również stosować w transporcie morskim. Specjalne formaty kontenerów F76 i F11 idealnie nadają się do transportu kontenerowego. W przeciwieństwie do palet format Euro, używając wymiarów kontenerowych: 760 x 1140 mm (F76) i 1140 x 1140 mm (F11) załadują Państwo kontener z dokładnością do centymetra. Palety typu F11 mieszczą się dokładnie obok siebie, węższą paletę typu F76 można układać w rzędach po trzy, aby optymalnie wykorzystać tak cenne miejsce w kontenerze.

Nasze palety kontenerowe jak i wszyskie nasze produkty INKA są zgodne z ISPM15 i nie muszą być specjalnie przygotowywane do eksportu. Technologia "presswood" nie wymaga stosowania dodatkowych zabiegów fitosanitarnych.

 

 


Palety do transportu lotniczego - lekkie i odporne na manipulacje

Ze względu na swoje właściwości palety INKA są często stosowane w eksporcie, a także w transporcie lotniczym: są lekkie i zajmują niewiele miejsca, a także można je eksportować bez obróbki wstępnej i oznakowania IPPC. 

Od 2013 roku ładunki lotnicze podlegają podwyższonym wymogom bezpieczeństwa. Aby ładunek lotniczy był zabezpieczony przed manipulacją, musi być zapakowany w taki sposób, aby nikt później nie mógł ukryć w nim niebezpiecznych materiałów. Palety INKA idealnie nadają się do transportu lotniczego, ponieważ mają wypełnioną podłogę, w której nic nie można ukryć. Jeśli są w pełni załadowane i  owinięte folią oznacza to, że są w pełni zabezpieczone przed manipulacją i najprawdopodobniej nie będą ponownie sprawdzane. Zawsze jednak warunkiem koniecznym jest, aby spedytor był zarejestrowany w Federalnym Urzędzie Lotniczym jako „znany spedytor” - niezależnie od tego, jakie opakowanie wybierze.


1. Co oznacza standard ISPM 15?

ISPM 15 to międzynarodowy standard środków ochrony roślin. Został opublikowany przez Sekretariat Międzynarodowej Umowy Ochrony Roślin (IPPC) i ma na celu zapobieganie wprowadzaniu szkodników roślin do drewnianych opakowań, takich jak pudełka i palety, za pomocą jednolitych przepisów importowych.

2. Dlaczego jest ważne aby INKA Paletten były zgodne z regułą ISPM 15?

Szkodniki roślinne mogą zagnieździć się w drewnianych opakowaniach, takich jak pudła lub palety, co oznacza, że mogą zostać sprowadzone do krajów, w których nie są rodzime. Takie gatunki zwierząt mogą być bardzo niebezpieczne dla lokalnej fauny i flory. W czasach globalizacji jest to poważny problem, któremu ISPM 15 ma przeciwdziałać. Zgodnie z ISPM 15 drewniane opakowania muszą zostać poddane procesom fumigacji i oznakowane przed importem. Przepisy te nie dotyczą palet INKA. Palety INKA wykonane są z drewna prasowanego co uniemożlwia zagnieźdzenie się owadów. Palety INKA można zatem eksportować bez drogich procesów fumigacji jak i specjalnego oznakowania – co oznacza dla Ciebie oszczędność czasu i pieniądzy.

3. Czy palety INKA posiadają certyfikat ISPM 15?

ISPM 15 nie jest procedurą certyfikacyjną, ale stanowi część międzynarodowego standardu środków fitosanitarnych. Palety INKA są zgodne z ISPM 15, ponieważ proces powstawanie palety sprawia, że żadne szkodniki roślin nie mogą zagnieździć się na palecie. Drewno prasowane jest zatem wyłączone ze specyfikacji ISPM 15 jako „drewno przetworzone i może być importowane bez obróbek i oznakowań.

Do eksportowania palet INKA nie są wymagane certyfikaty, jednkaże by ułatwić i przyspieszyć Państwu procedury celne oferujemy na naszej stronie internetowej dostosowywalnecertyfikaty eksportowe do pobrania.

4. Czy palety INKA posiadają oznaczenia IPPC?

Nie, palety INKA są wykonane z prasowanego drewna, które jest uważane za materiał drzewny lub „drewno przetworzone”. Oznacza to, że palety INKA są zgodne z normą  ISPM 15 i nie wymagają żadnego wstępnego przetwarzania ani oznakowania IPPC w celu eksportu.