Co znamená ISPM 15 / NIMF 15, nebo NIPM 15?

Zkratka označující ISPM "International Standard for Phytosanitary Measures“ (španělsky NIMF 15, francouzsky NIMP 15) je mezinárodně sjednaný standard vydaný International Plant Protection Convention (IPPC), který zabraňují zavlečení dřevných škůdců do dalších zemí a chrání se tím domácí stav lesů.  Tento mezinárodní standard neplatí automaticky po celém světě, ale mnoho zemí  tyto předpisy zavedlo a další země se přidávají. Mezi země, kde tento standard ISPM15 vstoupil v platnost, patří např.  Čína, Austrálie, Kanada, USA, Mexiko, Chile a Indie.

Směrnice ISPM 15 slouží k ochraně lesního porostu dané země i celého ekosystému před invazí cizích škůdců. Již mnohokrát došlo k případům, že se našli brouci a  larvy  v obyčejných dřevěných bednách nebo dřevěných paletách převezených z cizích zemích. V novém prostředí se mohou rychle stát bez přirozených predátorů hrozbou pro celý ekosystém.

Proto palety z masivního dřeva mohou překročit hranice až po náročném chemickém ošetření methylbromidem a tepelném zpracování  dle standardu ISPM 15. Pokud na paletě není toto označení, hrozí drahé ošetření na místě dovozu nebo dokonce v extrémních případech může být zásilce zamítnut vstup do země.

Proč nepotřebují INKA-palety ošetření ISPM 15 / NIMF 15?

INKA-palety jsou vyráběny ze sušených dřevěných pilin, které jsou tlakem a teplem lisované do různých forem, podobně jako dřevotřísková deska (angl. "particle board"). 
INKA-palety spadají podle ISPM 15 do skupiny „processed wood’’ neboli zpracovaného dřeva a neplatí pro ně podmínky masivního dřeva (engl. "non manufactured wood"). Požadovaná opatření a chemické ošetření insekticidem methylbromidem, tak jako označení IPPC na paletě, nejsou nutná pro INKA-palety!

Výhody: Bezproblémový celosvětový export!

Bezplatné certifikáty ke stažení do USA, Kanady, Mexika, Chile a jiných států.

Další informace "K zavedeným předpisům pro dřevěné obaly" najdete zde:

https://www.ippc.int/
[IPPC organisace patří k sdružení FAO (United Nations Food and Agriculture Organization,)]


https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/en/
Plant Health Organisation Germany, english website
Julius Kühn-Institut – Státní výzkumný ústav pro kulturní rostliny (JKI)

EU- Předpis letového provozu 2013

Od 25. března 2013 platí v EU přísnější předpisy pro leteckou přepravu, které mají zvýšit bezpečnost vzdušného prostoru.

Zásilky musí být pečlivě a bezpečně zabaleny. INKA-palety jsou dle tohoto předpisu plně způsobilé pro leteckou přepravu za těchto podmínek:

- zboží na INKA-paletě musí být rovnoměrně zatížené a zajištěné páskou

- nebo kompletně zabalené ve folii včetně hran.

Hlavní výhodou INKA palety v letecké dopravě je bezesporu její uzavřená spodní strana, která zaručuje, že není možná žádná dodatečná manipulace zespoda.

Přísnější předpis se týká i odesílatelů. Kdo se chce vyhnout dlouhému čekání a mimořádným podrobným kontrolám, musí se zaregistrovat jako tzv. ,,známý odesílatel'' na Úřadě pro civilní letectví.