Dřevěné lisované palety jako palety pro export

Celosvětový export? ISPM15? Žádný problém s INKA paletou!

Naše exportní palety

  • nepotřebují IPPC označení ani drahé tepelné úpravy, nebo chemické ošetření
  • nepotřebují žádné rostlinolékařské osvědčení
  • dají se úsporně skladovat
  • jsou lehké a bezpečné pro leteckou přepravu
  • dostupné také v ISO-kontejnerových formátech

Ušetříte čas, starosti a peníze!
 

Odkazy na důležité dovozní předpisy: (Prosím kontaktujte nás v případě, že link už nefunguje)

Přehled "Dovozní předpisy pro dřevěné obaly - ISPM15 seznam zemí"[PDF] (50 kb)
www.aphis.usda.gov/(...wood_packaging_materials-update srpen 2016 USA)
www.agriculture.gov.au/import/goods/timber-packaging(Austrálie)
gov_uk/guidance/importing-and-exporting_movement-of-wood-packaging-material >>>> new <<<<

 

Bezplatné výrobní předpisy a exportní certifikáty pro USA, Kanadu, Mexiko, Chile a jiné státy najdete pod Download.

EU- Předpis letového provozu 2013

Od 25. března 2013 platí v EU přísnější předpisy pro leteckou přepravu, které mají zvýšit bezpečnost vzdušného prostoru.

Zásilky musí být pečlivě a bezpečně zabaleny. INKA-palety jsou dle tohoto předpisu plně způsobilé pro leteckou přepravu za těchto podmínek:

 

  • zboží na INKA-paletě musí být rovnoměrně zatížené a zajištěné páskou
  • nebo kompletně zabalené ve folii včetně hran.

 

Hlavní výhodou INKA palety v letecké dopravě je bezesporu její uzavřená spodní strana, která zaručuje, že není možná žádná dodatečná manipulace zespoda.

 

Přísnější předpis se týká i odesílatelů. Kdo se chce vyhnout dlouhému čekání a mimořádným podrobným kontrolám, musí se zaregistrovat jako tzv. ,,známý odesílatel´´ na Úřadě pro civilní letectví.

 

Dřevěné palety musí být pro export speciálně ošetřeny

 

Dřevěné palety jsou nepostradatelné pro transport na celém světě, nelze se jich zřeknout. Zjednodušují náklad a výklad u vývozců a dovozců. Urychlují překlad zboží v přístavech a na letištích. Paleta by neměla být v žádném případě vyrobena z drahé dřeviny, bez suků a z podílů kůry, neboť musí pocházet z levnější části stromu. Toto je většinou vnější strana kmene napadená nejčastěji škůdci. U zpracování dřeva pro výrobu dřevěných palet a obalů, nejsou tito škůdci automaticky zneškodněni a tímto bylo už mnoho hmyzu posláno do celého světa. Tak se dostanou do přírody jiného státu, kde se setkají s jinými přírodními podmínky. Vosa útočná nemá požírače, nebo konkurenci v Austrálii, proto tam vzniká přemnožení. Podobný problém je s evropským červotočem v severní Americe nebo s asijským hmyzem v Evropě nebo v Americe.

 

Mnoho států proto chrání své lesy, tím, že zavedli ustanovení dovozu pro dřevěné palety a obaly. Pomocí tepelných úprav nebo směšování dřevěných palet s poly methylbromidem jsou odstraněny škůdci. Před několika lety byly ještě rozdílné předpisy pro toto ošetření. V mnoho případech byl proto pro vývozce nutný rostlinný zdravotní průkaz od příslušných úřadů, že jsou palety, či obaly zbaveny veškerých škůdců. V dnešní době se státy přizpůsobily ustanovení směrnice ISPM 15 , které vypracovala IPPC.

 

Naše INKA palety pro export nemusí být tepelně ošetřeny

 

Exportní palety INKA, jsou vyrobené ze sušených dřevěných pilin a při vysokém tlaku a teplotě se lisují do forem požadovaného tvaru, podobné jako u dřevotřísky.

 

Protože se jedná o recyklované výrobky, spadají palety INKA podle ISPM 15 do skupiny „processed wood„ zpracovaného dřeva a není tedy třeba je dále upravovat a ošetřovat. Označení IPPC je proto pro naše palety nepotřebné.