Dřevěné lisované palety, jako palety pro export

Celosvětový export? ISPM15? Žádný problém s INKA paletou!

Naše exportní palety

  • nepotřebují IPPC označení ani drahé tepelné úpravy, nebo chemické ošetření
  • nepotřebují žádné rostlinolékařské osvědčení
  • dají se úsporně skladovat
  • jsou lehké a bezpečné pro leteckou přepravu
  • jsou také v ISO-kontejnerových formátech

Ušetříte si čas, starosti a peníze!
 

Odkazy na důležité dovozní předpisy: (Prosím kontaktujte nás v případě, že link už nefunguje)

Přehled "Dovozní předpisy pro dřevěné obaly - ISPM15 seznam zemí"[PDF] (50 kb)
www.aphis.usda.gov/(...wood_packaging_materials-update srpen 2016 USA)
www.agriculture.gov.au/import/goods/timber-packaging(Austrálie)
gov_uk/guidance/importing-and-exporting_movement-of-wood-packaging-material >>>> new <<<<

 

Bezplatné výrobní předpisy a exportní certifikáty pro USA, Kanadu, Mexiko, Chile a jiné státy najdete pod Download.(nahrát)

EU- Předpis letového provozu 2013

Od 25. března 2013 jsou v EU nové předpisy pro leteckou přepravu, které mají zvýšit bezpečnost vzdušného prostoru. I podle nich jsou INKA-palety plně způsobilé pro leteckou přepravu. Musí se však dodržet tyto dvě podmínky:

  • Zásilka na INKA-paletě musí být rovnoměrně zatížena a plně zajištěná zapasováním, nebo kompletně zabalená ve folii včetně hran.
  • Hlavní výhodou INKA palety v letecké dopravě je bezesporu její uzavřená spodní strana, která zaručuje, že není možná žádná dodatečná manipulace zespoda.

Odesílatelé by se měli bezpodmíněčně zaregistrovat na Úřadě pro letecký převoz. Kdo se od března 2013 „registrovaný odesílatel”, musí počítat s kontrolou nezáleží přitom jaké balení zvolil.

Dřevěné palety musí být pro export speciálně ošetřeny

Dřevěné palety jsou nepostradatelné pro transport na celém světě, nelze se jich zřeknout. Zjednodušují náklad a výklad u vývozců a dovozců. Urychlují překlad zboží v přístavech a na letištích. Paleta by neměla být v žádném případě vyrobena z drahé dřeviny, bez suků a z podílů kůry, neboť musí pocházet z levnější části stromu. Toto je většinou vnější strana kmene napadená nejčastěji škůdci. U zpracování dřeva pro výrobu dřevěných palet a obalů, nejsou tito škůdci automaticky zneškodněni a tímto bylo už mnoho hmyzu posláno do celého světa. Tak se dostanou do přírody jiného státu, kde se setkají s jinými přírodními podmínky. Vosa útočná nemá požírače, nebo konkurenci v Austrálii, proto tam vzniká přemnožení. Podobný problém je s evropským červotočem v severní Americe nebo s asijským hmyzem v Evropě nebo v Americe.

Mnoho států proto chrání své lesy, tím, že zavedli ustanovení dovozu pro dřevěné palety a obaly. Pomocí tepelných úprav nebo směšování dřevěných palet s poly methylbromidem jsou odstraněny škůdci. Před několika lety byly ještě rozdílné předpisy pro toto ošetření. V mnoho případech byl proto pro vývozce nutný rostlinný zdravotní průkaz od příslušných úřadů, že jsou palety, či obaly zbaveny veškerých škůdců. V dnešní době se státy přizpůsobily ustanovení směrnice ISPM 15 , které vypracovala IPPC.

Naše INKA palety pro export nemusí být tepelně ošetřeny

Exportní palety INKA, jsou vyrobené ze sušených dřevěných pilin a při vysokém tlaku a teplotě se lisují do forem požadovaného tvaru, podobné jako u dřevotřísky.

Protože se jedná o recyklované výrobky, spadají palety INKA podle ISPM 15 do skupiny „processed wood„ zpracovaného dřeva a není tedy třeba je dále upravovat a ošetřovat. Označení IPPC je proto pro naše palety nepotřebné.