Recyklace a likvidace palet

INKA palety jsou vyráběny z dřevěných pilin, které se spojují s močovinovou pryskyřicí. Jejich recyklace je proto velice jednoduchá (100 % recyklovatelné) a mohou být využity i jako hnojivo.

Nepotřebné či poškozené INKA palety můžete bez problému nechat zlikvidovat také ve sběrných dvorech, ostatně stejně jako jiné dřevěné palety či  dřevěné obaly.

INKA palety se sice řadí k jednorázovým paletám, ale při správném zacházení mohou být využity vícekrát. Často bývají použité palety ještě vhodným obalovým prostředkem pro Vás nebo pro některou firmu v sousedství. To představuje nejsnadnější  řešení pro opětovné využití, což především platí v případě malého množství palet.