Nenašli jste odpověď na svou otázku? Vyplňte náš formulář a my Vám rádi poradíme.

 

1. Co je standard ISPM 15?

ISPM 15 je mezinárodní fytosanitární standard, který stanovuje jednotné importní předpisy pro ochranu rostlin. Mezinárodní úmluva pro ochranu rostlin (IPPC) zabraňuje zavlečení dřevokazných škůdců ve dřevěných baleních jako např. bednách či paletách.

2. Proč je důležité, že INKA palety odpovídají standardu ISPM 15?

Ve dřevěných obalech jako bednách či paletách mohou být nepozorovaně zahnízděny rostlinní škůdci a mohou být tak přivezeny do zemích, ve kterých nemají přirozeného predátora. Pro tamní flóru mohou být tito malí škůdci velmi nebezpeční. V dobách globalizace to představuje velký problém, se kterým pomáhá právě mezinárodní standard ISPM 15. Dřevěné obaly musí být dle ISPM 15 před exportem patřičně ošetřeny a označeny, aby se zamezilo převozu rostlinných škůdců. Pro Inka palety tyto předpisy neplatí: Inka palety jsou vyrobeny z dřevotřísky, ve které není možné, aby se uhnízdil jakýkoli hmyz. To znamená, že Inka palety mohou být exportovány bez ošetření a označení - což znamená úsporu času i peněz.

3. Jsou INKA palety certifováné dle ISPM 15?

ISPM 15 není certifikační proces, ale část mezinárodní úmluvy pro fytosanitární opatření pro vývoz do zemích třetího světa. Inka palety nejenže splňují standard ISPM 15, ale jelikož jsou vyrobeny z lisovaného dřeva, nemohou se v nich ani uhníznit žádní rostlinní škůdci. Lisované dřevo proto spadá pod označení ,,processed wood'' tj.zpracované dřevo, které bylo vyjmuto z předpisů ISPM 15. To znamená, že INKA palety mohou být exportovány bez ošetření či označení IPPC, které jsou jinak nezbytná pro dodržení předpisů standardu ISPM 15.

Exportní certifikát není povinný u Inka palety. Pro urychlení celní kontroly doporučujeme svým zákazníkům na našich webových stránkách bezplatné exportní certifíkaty přizpůsobitelné Vašim zásilkám, které vysvětlují shodnost s ISPM 15.

4. Mají Inka palety označení IPPC?

Ne, Inka palety jsou vyrobeny z lisovaného dřeva, které spadá pod označení ,,processed wood'' tj.zpracované dřevo, které bylo vyjmuto z předpisů ISPM 15. INKA palety jsou proto exportovány bez ošetření či označení IPPC.

Exportní certifikát není povinný u Inka palety. Pro urychlení celní kontroly doporučujeme svým zákazníkům na našich webových stránkách bezplatné exportní certifíkaty přizpůsobitelné Vašim zásilkám, které vysvětlují shodnost s ISPM 15.

5. Jsou Inka palety vhodné pro námořní dopravu?

Ano, Inka palety mohou být dobře využity v námořní přepravě. Pro transport v zámořských kontejnerech nabízíme speciální kontejnerové typy palet F76 a F11: Oproti euroformátu využívají rozměry 760 x 1140 (F76) a 1140 x 1140 (F11) přesně celou nákladní plochu. Palety typu F11 se přesně vejdou do kontejneru ve dvou řadách, menší typ F76 pokrýva celou plochu ve třech řadách.

Jako všechny Inka palety odpovídají i kontejnerové palety předpisům pro ISPM 15 a mohou být využity pro export bez dalších ošetření či označení IPPC.

6. Jak přepravit zboží letecky na Inka paletě?

Inka palety jsou z důvodu jejich vlastnosti hojně využíváný i v letecké doprava. Vyznačují se velmi malou vahou a uspoří mnoho místa díky snadné stohovatelnosti, kdy do sebe celé palety snadno zapadají. Kromě těchto důvodů mohou být exportovány bez ošetření a označení IPPC kvůli souhladu s ISPM 15.

Od roku 2013  platí v EU přísnější předpis, které mají zvýšit bezpečnost vzdušného prostoru. Zásilky musí být pečlivě a bezpečně zabaleny. INKA-palety jsou dle tohoto předpisu plně způsobilé pro leteckou přepravu za těchto podmínek:

- zboží na INKA-paletě musí být rovnoměrně zatížené a zajištěné páskou

- nebo kompletně zabalené ve folii včetně hran.

Hlavní výhodou INKA palety v letecké dopravě je bezesporu její uzavřená spodní strana, která zaručuje, že není možná žádná dodatečná manipulace zespoda. Přísnější předpis se týká i odesílatelů. Kdo se chce vyhnout dlouhému čekání a mimořádným podrobným kontrolám, musí se zaregistrovat jako tzv. ,,známý odesílatel'' na Úřadě pro civilní letectví.

7. Obsahují Inka palety nebezpečné látky?

Inka palety neobsají žádné nebezpečné látky. Tyto palety se sklájí z 85 až 90 % ze starých či recyklovaných dřevěných pilin a zhruba z 10 až 15 % z kondenzované močovinové pryskyřice, která funguje jako spojovací materiál. Při výrobě palet je zohledněno nařízení EU 94/62. Dle nařízení o zákazu chemických látek (ChemVerbotV) neobsahují ani se nedodávají do palet palety žádné látky ohrožující zdraví. 

Emise formaldehydu odpovídají požadavkům emisní třídy E1 pro dřevotřísku, proto jsou vhodné i pro využítí v interiérech. Inka palety neobsahují ani nebezpečné látky pro potraviny či jejich obaly. Tyto palety jsou rovněž plně biologicky rozložitelné.

8. Jak jsou vyráběny Inka palety?

Naše Inka palety jsou vyráběny u našeho dlouholetého partnera Presswood v Ermelu v Holandsku. Při výrobě je zpracováváno roztříděné průmyslové dřevo, staré dřevěné palety, hobliny a dřevěné odřezky z pil, které jsou následně rozemlety a vysušeny. Tyto drobné piliny jsou smíchány s močovinovou pryskyřicí, které jsou za velkého tlaku a vysoké teploty formovány do různých typů palet ve speciálních ocelových strojích 

Moderní kontrolní přístroje dohlížejí na kvalitu vyráběných palet, které jsou v souladu s ISO 9003.

9. Mohou být Inka palety využity v potravinářském průmyslu?

Ano, Inka palety jsou vhodné i pro potravinářské odvětví. Musí být však dbáno na to, že Inka palety jsou určeny jen pro kontakt se zabalenými potravinami. Tyto palety nejsou vhodné pro styk se syrovým masem či zamraženými surovinami.