Exportní palety a dovozní opatření ISPM 15

Všechny INKA palety jsou v souladu se standardem ISPM 15, který zabraňuje zavlečení a rozšíření nebezpečných dřevokazných škůdců v cílových zemích. Tento standard ISPM 15 nařizuje speciální ošetření dřevěným obalům jako jsou dřevěné palety nebo bedny. K těmto opatřením patří např. tepelné ošetření, chemické ošetření nebo IPPC označení atd. Doposud přijala tato opatření téméř 200 zemích. To přináší další náklady za ošetření a administrativu při exportu do zámoří.

INKA palety jsou vyrobené z lisované dřeva (podobné dřevotřísce), jsou uznány pravidly ISPM 15 jako ,,processed wood‘‘ (zpracované dřevo) a  tím se na ně nevztahují opatření pro dřevěné obaly a palety. Pro rychlejší odbavení při celní kontrole nabízíme našim zákazníkům bezplatný servis pro vyhotovení exportních certifikátů. Certifikát dokládá konformitu s ISPM 15 a je zdarma ke stažení v jazyce dané cílové země.


Námořní doprava a kontejnerové palety

Inka palety mohou být dobře využity v námořní přepravě. Pro transport v zámořských kontejnerech nabízíme speciální kontejnerové typy palet F76 a F11: Oproti euroformátu využívají rozměry 760 x 1140 mm (F76) a 1140 x 1140 mm (F11) přesně celou nákladní plochu. Palety typu F11 se vejdou do kontejneru ve dvou řadách, menší typ F76 pokrývá celou plochu ve třech řadách.

Jako všechny Inka palety odpovídají i kontejnerové palety předpisům pro ISPM 15 a mohou být využity pro export bez dalších ošetření či označení IPPC.

 


Palety pro leteckou přepravu - lehké a bezpečně zabalené

Inka palety jsou hojně využíváný v letecké přepravě kvůli malé váze a certifikaci dle ISPM 15.  Uzavřená spodní strana palety chrání před dodatečnou manipulací - např. schování výbušniny. Pokud jsou INKA palety po celé ploše naloženy a jsou zabezpečny páskou či folií včetně rohů palety, platí jako ''bezpečné'' balení. 

 

 


1. Co je standard ISPM 15?

ISPM 15 je mezinárodní fytosanitární standard, který stanovuje jednotné importní předpisy pro ochranu rostlin. Mezinárodní úmluva pro ochranu rostlin (IPPC) zabraňuje zavlečení dřevokazných škůdců ve dřevěných baleních jako např. bednách či paletách.

2. Proč je důležité, že INKA palety odpovídají standardu ISPM 15?

Ve dřevěných obalech jako bednách či paletách mohou být nepozorovaně zahnízděny rostlinní škůdci a mohou být tak přivezeny do zemích, ve kterých nemají přirozeného predátora. Pro tamní flóru mohou být tito malí škůdci velmi nebezpeční. V dobách globalizace to představuje velký problém, se kterým pomáhá právě mezinárodní standard ISPM 15. Dřevěné obaly musí být dle ISPM 15 před exportem patřičně ošetřeny a označeny, aby se zamezilo převozu rostlinných škůdců. Pro Inka palety tyto předpisy neplatí: Inka palety jsou vyrobeny z dřevotřísky, ve které není možné, aby se uhnízdil jakýkoli hmyz. To znamená, že Inka palety mohou být exportovány bez ošetření a označení - což znamená úsporu času i peněz.

3. Jsou INKA palety certifováné dle ISPM 15?

ISPM 15 není certifikační proces, ale část mezinárodní úmluvy pro fytosanitární opatření pro vývoz do zemích třetího světa. Inka palety nejenže splňují standard ISPM 15, ale jelikož jsou vyrobeny z lisovaného dřeva, nemohou se v nich ani uhníznit žádní rostlinní škůdci. Lisované dřevo proto spadá pod označení ,,processed wood'' tj.zpracované dřevo, které bylo vyjmuto z předpisů ISPM 15. To znamená, že INKA palety mohou být exportovány bez ošetření či označení IPPC, které jsou jinak nezbytná pro dodržení předpisů standardu ISPM 15.

Exportní certifikát není povinný u Inka palety. Pro urychlení celní kontroly doporučujeme svým zákazníkům na našich webových stránkách bezplatné exportní certifíkaty přizpůsobitelné Vašim zásilkám, které vysvětlují shodnost s ISPM 15.

4. Mají Inka palety označení IPPC?

Ne, Inka palety jsou vyrobeny z lisovaného dřeva, které spadá pod označení ,,processed wood'' tj.zpracované dřevo, které bylo vyjmuto z předpisů ISPM 15. INKA palety jsou proto exportovány bez ošetření či označení IPPC.

Exportní certifikát není povinný u Inka palety. Pro urychlení celní kontroly doporučujeme svým zákazníkům na našich webových stránkách bezplatné exportní certifíkaty přizpůsobitelné Vašim zásilkám, které vysvětlují shodnost s ISPM 15.

 

Odkazy na důležité dovozní předpisy:

Přehled "Dovozní předpisy pro dřevěné obaly - ISPM15 seznam zemí"[PDF] (50 kb)

Austrálie - https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/timber-packaging

Velká Británie - https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

Exportní certifikáty pro USA, Kanadu, Mexiko, Chile a jiné státy najdete zdarma ke stažení na Downloads.